Zbor turnih kolesarjev in volitve v organe KTK PZS

Vabimo vas na volilni Zbbor turnih kolesarjev.
Zbor turnih kolesarjev bo v petek, 5. decembra 2014, ob 17. uri na Ekonomski fakulteti v
Ljubljani
, Kardeljeva ploščad 17.

DNEVNI RED:
1. Evidentiranje prisotnosti (od 16:45 do 17:00 ure)
2. Izvolitev organov zbora turnih kolesarjev
3. Pregled in potrditev dnevnega reda
4. Pozdravi vabljenih
5. Poročilo verifikacijske komisije
6. Poročilo načelnika KTK o delu komisije med obema zboroma (marec 2013‐december 2014)
7. Razrešnica organom KTK in volitve načelnika in članov Izvršnega odbora KTK
8. Predstavitev programa komisije za leto 2015, razprava o programu
9. Predstavitev novosti v Zakonu o ohranjanju narave, povezane s turnim kolesarstvom
10. Predstavitev Kolesarske šole PD Kranj (Jure Martinjak)
11. Predstavitev kartografskega programa Orux maps za pametne telefone (Matjaž Šerkezi)
12. Razno

Prilogi:
 Vabilo (260 kB)
 Poročilo o delu KTK med marcem 2014 in decembrom 2014 (382 kB)

Jože Rovan,
načelnik KTK PZS