Zakonska ureditev v tujini

Pregled ureditev gorskega kolesarjenja v tujini
(opozorilo: zakonodaja se spreminja, zato se o trenutno veljavni zakonodaji pozanimajte na kraju samem)

Italija

Vožnjo z motornimi vozili v naravnem okolju definirajo zakoni, kjer kolesa niso omenjena:

  • Disciplina della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuoristrada,

  • Delega al Governo per la limitazione ed il controllo del fenomeno degli sport utility vehicles

  • Disciplina della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuori strada e di disposizioni in materia di impianti fiss

Omenjeni zakoni veljajo na področju celotne Italije, lahko pa avtonomne regije sprejmejo dodatne zakone.

Viri:

Disciplina della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuoristrada: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=16&id=00313334&part=doc_dc&parse=no

Delega al Governo per la limitazione ed il controllo del fenomeno degli sport utility vehicles: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=14&id=00126366&part=doc_dc-articolato_ddl&parse=no

Disciplina della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuori strada e di disposizioni in materia di impianti fiss: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=15&id=00208769&part=doc_dc-relpres_r&parse=no


Italija: Regija Furlanija-Julijska krajina / Friuli Venezia Giulia

Kolesarjenje je omejeno le v posameznih odločbah o naravnih parkih (na glavne poti in poti, ki so označene za kolesarjenje - npr. Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie, Riserva naturale regionale della Val Rosandra …). Prav tako kolesarjenje ni omenjeno v 71.čenu v Zakonu o gozdovih (Norme in materia di risorse forestali), ki prepoveduje vožnjo in ustavljanje.

Viri:

Regolamento del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie: http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Regolamenti/DPGR_0306-1999.pdf

Regolamento della Riserva naturale regionale della Val Rosandra: http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Regolamenti/D_P_REG_0376-2005.pdf

Norme in materia di risorse forestali

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2007&legge=9#art71

in dopolnitev:

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2008&legge=16&id=cap1&fx=&lista=0


Italija: Regija Veneto

Kolesarjenje je z zakonom dovoljeno na gozdno-pašnih poteh (sem spadajo med drugim tudi pohodne poti, mulatiere in gozdne vlake), razen po travnikih, pašnikih, smučiščih in planinskih poteh.

Viri:

Uradna stran regije – s povezavami do zakonskih podlag

http://www.regione.veneto.it/Economia/Economia+e+Sviluppo+Montano/Viabilit%C3%A0+silvo+pastorale.htm


Italija: Regija Trentino - Alto Adige

Avtonomna Provinca Trento (kolesarski center Riva di Garda)

Lahko se kolesari po poteh, ki so širše od širine med sprednjo in zadnjo pesto in/ali ki imajo naklon manjši od 20 %. Celoten info na (tudi linki na zakonodajo):
http://www.mtb.provincia.tn.it/


Avtonomna Provinca Bolzano (Alto-Adige /Südtirol)

Kolesarjenje v naravnem okolju ni splošno prepovedano z zakonom. Prepovedano je le tam, kjer je to izrecno označeno (naravni parki, zaščitena vodna območja …)

Vir: http://www.provinz.bz.it/ressorts/generaldirektion/lexbrowser_i.asp


Švica

Pravica do prostega dostopa je v Švici zapisana v švicarskem civilnem zakoniku (nem: Zivilgesetzbuch, fr: Code civil) in vsakemu dovoljuje prost dostop do gozda in pašnikov, ki so last drugih, ter nabiranje divjih jagod, gob in ostalih majhnih sadežev v količini, ki so v skladu z lokalnimi navadami, razen če pristojni organ izda, v interesu kultur, posebne omejitve dostopa.

Vir:: http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a699.html


Vsaka dežela lahko samostojno ureja režim uporabe kolesa na poteh v naravi. Celoten spisek zakonodaje je zbrala nemška organizacija DIMB:

http://www.s162552179.online.de/DIMB-BETR.htm#SCHWEIZ


Nemčija

Zvezni zakon o gozdu (Bundeswaldgesetz), 14. člen, in Zvezni zakon o varovanju narave (Bundesnaturschutzgesetz), 59. člen, določata, da je vožnja po cestah in poteh dovoljena. Vsa ostala pravila določajo posamezne zvezne dežele.

Pregled možnosti vožnje po posameznih zveznih deželah:

Dežela

Polja/Livade/Travniki

Gozd

Baden-Würtenberg

na določenih poteh

Na poteh širših od 2 metrov

Bavarska

na določenih poteh (zvezni zakon: širše od 2 metrov)

na vseh cestah in potkah, razen tam kjer je to izrecno prepovedano

Berlin

na cestah in poteh

na cestah in poteh

Brandenburg

na cestah in poteh

na cestah in poteh

Bremen

na cestah in določenih poteh

na določenih poteh

Hamburg

na vseh poteh

na cestah in poteh

Hessen

njihovi zakonski predpisi ne urejajo kolesarjenja – le »premikanje. kolesarjenje se tolerira, dokler ni nevarnosti konfkliktov

na utrjenih poteh (v suhih razmerah dovoljene »enoslednice«)

Mecklenburg - Predpomorjanska

na cestah in poteh

na cestah in poteh

Severno Porenje – Vestfalija

na cestah in poteh

na cestah in utrjenih poteh (pomeni: vso leto prevozno z vozilom = širina 3 metre)

Spodnja Saška

na javnih cestah in poteh

na javnih cestah in označenih poteh (kolesarske, pohodniške, rekreativne poti, kolovozi)

Porenje-Pfalška

njihovi zakonski predpisi ne urejajo kolesarjenja – le »premikanje. kolesarjenje se tolerira, dokler ni nevarnosti konfkliktov

na cestah in poteh (opomba: kot poti se ne štejejo pešpoti)

Posarje

na določenih poteh

na cestah in poteh

Saška

na določenih poteh

na cestah in poteh, ne na pešpoteh

Saška-Anhalt

na določenih poteh

ni regulacije

Schleswig-Holstein

na poteh

na gozdnih poteh

Turingija

na cestah in poteh

na cestah in utrjenih poteh

vir: Bike, 9/2010, str. 18-19, Delius Klasing Verlag GmbH (povzeto po DIMB – www.dimb.de).

Dodatni viri:

http://www.dimb.de/aktivitaeten/open-trails/rechtslage


Velika Britanija

Škotska

Pravica javnega dostopa so poti, po katerih se lahko premikajo vsi in vključuje tudi kolesarjenje. Kolesarjenje na trdnih površinah kot široke poti in kolovozi povzroča le malo problemov. Na ozkih poteh lahko kolesarjenje povzroča probleme za ostale ljudi, kot so peščci in konjeniki. Če se problemi pojavijo, sestopite s kolesa in hodite dokler pot postane spet primerna. Ne ogrožajte peščev in konjenikov: ostale uporabnike poti opozorite na vašo prisotnost in jim dajte prednost na ozkli poti. Pazite, da ne plašite domačih živali, konj in divjih živali.

Če kolesarite izven poti, posebno še pozimi, se izogibajte kolesarjenju po mokrem, močvirnem ali mehkemu terenu in ne razrijte površine.

več na:

http://www.outdooraccess-scotland.com/Practical-guide/public/cycling

Zakon o pravici javnega dostopa - Land Reform (Scotland) Act 2003:: http://www.legislation.gov.uk/asp/2003/2/contents
Združenje za škotske pravice dostopa in poti: http://www.scotways.com/
https://www.nature.scot/enjoying-outdoors

Načrtni razvoj mtb na Škotskem

Vir:

http://www.dmbins.com/
Trajnostni razvoj gorskega kolesarjenja na Škotskem: http://www.dmbins.com/developing
Teden gorskega kolesarjenja v Tweed Valley: http://tweedlove.com/ in http://tweedlove.com/events
7stanes - sedem mtb centrov na jugu Škotske:
http://www.7stanesmountainbiking.com/Home
http://www.7stanesmountainbiking.com/About-7stanes/What-Are-The-7stanes
http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-7BXLJM

Anglija in Wales

Z razliko od Škotske je v Angliji in Walesu moč kolesariti le po konjskih poteh (bridleways).

Viri:

http://en.wikipedia.org/wiki/Rights_of_way_in_England_and_Wales

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/37

 

Švedska

Lahko kolesarite po deželi in po zasebnih cestah. Vendar ne kolesarite čez dvorišče hiš, po obdelovalnih površinah in po površinah, ki jih je lahko poškodovati. Kolesarjenje je dovoljeno na zasebnih cestah; lastniki ne smejo postavit označb za prepoved kolesarjenja.

Ko kolesarite izven cest, se prepričajte, da boste izbrali takšno turo in tak način kolesarjenja, ki ne bosta povzročala nepotrebnih poškodb površine. Splošna prepoved kolesarjenja po tekaških ali planinskih poteh ne obstaja, vendar upoštevajte, da so namenjena peščem. Tam morate kolesariti počasi in odstopiti prednost tekaču ali pešcu.

več na strani Švedske agencije za varovanje okolja:

http://www.naturvardsverket.se/en/Enjoying-nature/The-Right-of-Public-Access/This-is-allowed/Cycling/

Norveška

Vsaka oseba ima pravico do dostopa do in prehod skozi neobdelana zemljišča ves čas leta, pod pogojem, da je izkazana pozornost in skrbnost.

Enako velja za dostop in prehod na konju ali s tovornim konjem, sanmi,  kolesom in podobno po cestah in poteh skozi neobdelana zemljišča in na vseh neobdelanih gorskih območjih, pod pogojem, da občina, s soglasjem lastnika ali uporabnika, ni prepovedala tak prehod na določenih progah. Odločitev občine mora potrditi guverner občine.

Za motorni promet v neobdelanem območju velja zakon o motornem prometu na neobdelanih zemljiščih in vodotokov.

zakonska podlaga:
http://www.regjeringen.no/en/doc/Laws/Acts/Outdoor-Recreation-Act.html?id=172932

več na:

http://www.environment.no/Topics/Outdoor-recreation/
http://www.environment.no/Topics/Outdoor-recreation/Activities/

Finska

Podobno kot Švedska in Norveška – tudi kolesarjenje je splošno dovoljeno.

Več na:

http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B2039A0E2-6CC0-4DB3-ABA2-21670806FDD6%7D/24256