Lestvice zahtevnosti

Od leta 2020 se uporablja novo težavnostno lestvico.

Sklep o spremembi vrednotenja težavnosti je bil sprejet na Posvetu mentorjev 12.12.2019 v Ajdovščini. Primerjalna tabela je na koncu tega dokumenta.

Paternujeva lestvica težavnosti v primerjavi z mednarodno Single trail scale

 Paternu  Single Trail Scale (STS)
 S1  
 S2  
 S3  
 S4  S0
 S5  S1
 S6  S2
 S7  S3
   S4
   S5
Barve: Trailforks - UK/Euro težavnostna lestvica