Turnokolesarski vodnik 2

Strokovno usposobljen delavec, ki ima strokovno usposobljenost programa druge stopnje, lahko v skladu s pridobljenimi kompetencami, ki jih določajo programi usposabljanj, sprejeti po tem zakonu, načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe. (4. odst. 49. člena ZŠpo-1)
Program usposabljanja športno treniranje - planinstvo - alpinizem - 2. stopnja, omogoča posamezniku pridobiti kompetence oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge planinstvo - alpinizem s ciljem tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave.

Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati kandidati za TKV 2 za udeležbo na usposabljanju, je dobro osnovno in napredno znanje tehnike vožnje kolesa. Preizkusna tura je namenjena preverjanju znanja tehnike vožnje kolesa na zahtevni podlagi.
V prvem sklopu usposabljanja je pozornost namenjena tehniki vožnje in preventivi v gorskem okolju.
V drugem delu je poudarek na naprednih vodniških znanjih, kot je vodenje skupine, zahtevnejša orientacija, nudenje prve pomoči, organizacija izletov, učinkovito komuniciranje, ipd.
Po uspešnem usposabljanju in zaključnem teoretičnem izpitu kandidat pridobi status pripravnika. Za pridobitev naziva turno kolesarski vodnik II v obdobju enega leta pripravnik organizira in izvede izpitno turo.
Pogoji za prijavo na usposabljanje so:
  • Članstvo v planinskem društvu, ki je član Planinske zveze Slovenije (ob prijavi).
  • Naziv Strokovni delavec 1 - športno treniranje - planinstvo-alpinizem, modul turnokolesarski vodnik I z veljavno licenco 2021, vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri ministrstvu. (1. odst. 58. člena Zšpo-1)
  • Vsaj dve leti športno pedagoških izkušenj na področju športne panoge planinstvo-alpinizem, kar kandidat dokazuje s priloženim letnim poročilom vodenih tur v obdobju 1.1.2019 - 31.12.2020 (priloga prijavi).
  • Uspešno opravljena preizkusna tura z minimalno zahtevnostjo S3 in K3 (glej http://ktk.pzs.si, rubrika Ture, Lestvice zahtevnosti).
  • Popolna tehnična oprema turnega kolesarja (gorsko kolo, kolesarske rokavice, čelada, zaščitna očala, nahrbtnik, rešilna folija, komplet prve pomoči, kompas, geografska karta, kolesarski komplet za popravila na terenu, GSM telefon). Ročni GPS sprejemnik ali GSM telefon z GPS sprejemnikom.