Turnokolesarski vodnik II

Opis profila


Turnokolesarski vodnik II je usposobljen za vodenje kolesarskih tur po javnih cestah, gozdnih cestah, poljskih poteh, utrjenih gozdnih vlakah in stezah, pri čemer zahtevnost spusta ne sme preseči stopnje S5.

Kandidat mora ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje:

  • splošni pogoji: pridobljen naziv TKV I ali enakovredni program po presoji izpitne komisije,  starost najmanj 18. let, najmanj IV. stopnja šolske izobrazbe, članstvo v planinskem društvu, ki je član PZS, ustrezno zdravstveno stanje,
  • posebni pogoji: veljavna licenca TKV I ali drugih enakovrednih programov usposabljanja, najmanj 10 vodenih kolesarskih tur v zadnjih 3 letih med katerimi vsaj 5 tur dosega zahtevnost spusta S4, udeležba na najmanj 10 pohodniških turah oz. kombiniranih turah, od tega najmanj 3 v organizirani skupini vodeni s strani vodnikov PZS.

Za uspešno dokončanje usposabljanja mora biti kandidat prisoten na celotnem programu usposabljanja, opraviti mora vse izpite in v 90 dneh po izpitu še seminarsko nalogo. V roku enega leta mora kandidat  še opraviti izpitno turo pod nadzorstvom mentorja s čimer izpolni še zadnji pogoj za pridobitev naziva Turnokolesarski vodnik II.