Razpis za zbiranje predlogov kandidatov za načelnika in člane izvršnega odbora komisije za turno kolesarstvo

V skladu s 3. členom Pravilnika Komisije za turno kolesarstvo PZS (KTK) in na osnovi sklepa KTK z dne 8. septembra 2014 o postopku kadrovanja v organe KTK za mandatno obdobje 2014 - 2018 komisija za izvedbo kandidacijskih postopkov pri KTK objavlja razpis za zbiranje predlogov kandidatov za načelnika in člane izvršnega odbora komisije za turno kolesarstvo.
Razpis za zbiranje predlogov kandidatov za načelnika in člane izvršnega odbora komisije za turno kolesarstvo
V skladu s 3. členom Pravilnika Komisije za turno kolesarstvo PZS (KTK) in na osnovi sklepa KTK z dne 8. septembra 2014 o postopku kadrovanja v organe KTK za mandatno obdobje 2014 - 2018 komisija za izvedbo kandidacijskih postopkov pri KTK objavlja razpis za zbiranje predlogov kandidatov za načelnika in člane izvršnega odbora komisije za turno kolesarstvo.

Na podlagi 3. člena Pravilnika KTK Zbor turnih kolesarjev izvoli načelnika in člane Izvršnega odbora KTK, ki jih predlaga Komisija za izvedbo kandidacijskega postopka KTK.

Kandidate predlagajo odseki, ki so člani KTK PZS. Odsek društva lahko postane član KTK PZS, če vsako leto izvede vsaj eno turnokolesarsko turo.

Kandidati za člane Izvršnega odbora KTK morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • so člani planinskega društva,
  • uspešno delajo na področju turnega kolesarstva v planinski organizaciji,
  • izpolnijo pisno soglasje k svoji kandidaturi.

Kandidati za načelnika morajo poleg splošnih pogojev za člana Izvršnega odbora KTK:

  • imeti tudi organizacijske in vodstvene sposobnosti,
  • zaželeno je znanje enega tujega jezika (angleščina ali nemščina),
  • izpolniti pisno soglasje k svoji kandidaturi,
  • morajo predložiti kratek življenjepis, predstaviti svoje delovanje pri delu na področju turnega kolesarstva in predlog programa za mandatno obdobje 2014 - 2018.

Kandidature s prilogami mora predlagatelj poslati s priporočeno pošto na naslov: Planinska zveza Slovenije, Komisija za turno kolesarstvo, p. p. 214, 1001 Ljubljana ali oddati osebno v tajništvu PZS v zaprti ovojnici, ki ima v levem spodnjem robu oznako »NE ODPIRAJ - RAZPIS KTK 2014«.

PODALJŠANJE ROKA ODDAJE KANDIDATUR: Upoštevane bodo kandidature, ki bodo prispele v tajništvo PZS do 25. oktobra 2014 do 12. ure.

Komisija za izvedbo kandidacijskih postopkov smatra kandidature kot dokumente zaupne narave in jih bo kot take obravnavala do zaključka svojega dela in predaje materialov za Zbor turnih kolesarjev, ki bo predvidoma v začetku decembra.

Komisija za izvedbo kandidacijskih postopkov KTK
Peter Šilak, predsednik
 
Priloge: