Razpis za športne štipendije 2014/2015

Olimpijski komite Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji objavljajo Razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice za šolsko/študijsko leto 2014/2015.
Razpis za športne štipendije 2014/2015

Olimpijski komite Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji objavljajo Razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice za šolsko/študijsko leto 2014/2015.
 

Razpis se zaključi v sredo 1. oktobra 2014.

 

Pogoji, merila, roki in vsa ostala dokumentacija so navedeni v razpisu. Za vse dodatne informacije pokličite oddelek za vrhunski šport pri OKS na tel.št. 01 230 60 30 ali pišite na info-vs@olympic.si.

 

Vloge morajo kandidati oddati do 1. oktobra 2014 na spletnih obrazcih, ki sta dostopna na zavihku "Vlogi za pridobitev športne štipendije za leto 2014/2015".

 

Vlogo je potrebno natisniti, podpisati (na vlogi za pridobitev štipendije mora biti tudi podpis in žig nacionalne panožne športne zveze) in jo skupaj s prilogami posredovati na spodnji naslov, v predpisanem razpisnem roku:

 

Olimpijski komite Slovenije

Odbor za vrhunski šport

Celovška 25

1000 Ljubljana

s pripisom "športna štipendija"

 

Za pravočasno, se štejejo vloge, ki so bile oddane na pošto s priporočeno pošiljko do 1. oktobra 2014, do 24 h. Potrdilo o vpisu lahko kandidati priložijo po preteku roka, vendar ne več kot 14 dni kasneje.