Izbirni predmet »Turno kolesarstvo« v letu 2010/ 11

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport je ob sodelovanju Komisije za turno kolesarstvo pri Planinski zvezi Slovenije pričela z izvajanjem izbirnega predmeta »Turno kolesarstvo«.

Predmet je v tem šolskem letu 2010/ 2011 vpisalo 13 študentov, ki bodo pridobili praktična in teoretična znanja na področju turnega kolesarstva. Osvojili bodo kompetence, ki jim bodo omogočile samostojno načrtovanje, izvedbo in analizo težavnostno in orientacijsko srednje zahtevne turno kolesarske ture. Predavanja bodo izvedena v dveh modulih. Študenti bodo opravili seminarske naloge iz priprav, izvedbe in analize tur. Izvedli bomo tudi dva seminarja ob koncu tedna ter dve enodnevni turi.

Vsi študenti, ki bodo uspešno opravili izpit iz tega izbirnega predmeta, bodo izpolnili tudi pogoje za pripravništvo za strokovni naziv »Turno kolesarski vodnik I«, katerega nosilec je Planinska zveza Slovenije, na podlagi sklepa Strokovnega sveta za šport Republike Slovenije. Po tem, ko bodo opravili pet pripravniških tur pod mentorskim nadzorom, pa bodo pridobili naziv Turno kolesarski vodniki I.

Glede na to, da se večina diplomantov Fakultete za šport zaposli v šolah, bo znanje turnega kolesarstva obogatilo ponudbo dejavnosti, namenjenih spodbujanju mladih k ukvarjanju s športom v naravnem okolju.

Stojan Burnik