Zbor turnih kolesarjev PZS

V soboto, 20.11.2010 ob 10. uri je bil v prostorih Ekonomske fakultete v Ljubljani prvi Zbor turnih kolesarjev PZS, ki se ga je udeležilo 26 ljubiteljev kolesarstva, najštevilčnejši med njimi so bili vodniki turnega kolesarstva.

Igor Rozman, ki je vodil Zbor, in Jože Rovan, načelnik Komisije za turno kolesarstvo pri PZS (KTK), sta v uvodnem nagovoru  pozdravila udeležence zbora in predstavila namen zbora - da se v širokem krogu zainteresiranih pogovorimo o vseh odprtih vprašanjih (organizaciji delovanja, odnosih z drugimi uporabniki gorskega sveta, zavarovanju kolesarjev, zakonodaji, izobraževanju članstva in strokovnih kadrov) in si zastavimo prihodnje cilje. Tone Tomše, podpredsednik PZS, je pozdravil zbor v imenu Predsedstva PZS in med drugim povedal, da se bodo nekatere manj množične planinske dejavnosti v bodoče organizirale kot Komisija za gorske športe, da pa se bo KTK predvidoma preoblikovala v komisijo z zbori.


Peter Šilak je predstavil aktualno organiziranost turnih kolesarjev v Sloveniji in navedel društva, ki že imajo organizirane Turno kolesarske odseke ter ostale oblike organiziranosti turnih kolesarjev, navedel pionirje na področju turnega kolesarstva ter definicijo turnega kolesarstva, na koncu pa je predstavil še delovanje in organiziranost turnega kolesarstva v sosednjih državah.


Sledila je predstavitev dejavnosti KTK s strani Jožeta Rovana, s poudarkom na razlogih za organizacijo turnih kolesarjev v okviru PZS. Namen organizacije je prispevati k vzpostavitvi primernih odnosov z drugimi uporabniki gorskega sveta, z vzgojnimi akcijami povečati varnost udeležencev ter prispevati k naravovarstvenemu osveščanju turnih kolesarjev. Spregovoril je tudi o značilnostih turnega kolesarstva, priporočilih turnim kolesarjem, organizaciji tur kot eni izmed dejavnosti KTK. Igor Rozman je predstavil usposabljanje za turno kolesarske vodnike in sicer namen in cilje: usposobiti strokovne kadre za vodenje turno kolesarskih izletov, širiti znanje, pridobiti usposobljene kadre, ki bodo popularizirali turno kolesarstvo v društvih. Usposabljanje za turno kolesarske vodnike je doslej opravilo 60 kandidatov, 12 izmed njih pa je že izpolnilo pripravniške obveznosti in prejelo naziv turno kolesarski vodnik. Tone Tomše jim je na zboru podelil diplome. Marjan Pučnik je predstavil turno kolesarske tabore v organizaciji KTK, ki poleg tur ponujajo udeležencem tudi druge aktivnosti.


Delovanje turno kolesarskih odsekov sta predstavila Aldo Zubin iz OPD Koper in Atila Armentano iz PD Kranj. Kolesarski odsek deluje v Kopru že preko 15 let. Poleg organizacije izletov se ukvarjajo tudi z infrastrukturnimi projekti in vzdrževanjem poti (Parenzana). V Kranju imajo v svojem programu dela organizacijo tur, sodelovanje z markacisti pri urejanju skupnih poti, izobraževanje turnih kolesarjev, urediti nameravajo poti za turne kolesarje na podlagi kandidature za sredstva EU za tematske poti naravne in kulturne dediščine. Najpomembnejše cilji odseka so sodelovanje z lokalnimi PD in markacisti pri določitvi konkretnih poti, ki jih turni kolesarji lahko uporabljamo.


Franci Razpet je spregovoril o smereh razvoja turnega kolesarstva v prihodnosti, ki so: organizacija turno kolesarskih izletov in taborov v okviru PD, kolesarska dejavnost v okviru mladinskih odsekov PD, ustanavljanje turno kolesarskih odsekov, širitev in dvig znanja strokovnih kadrov v PD, urejanje kolesarskih in dvonamenskih poti (za hojo in kolesarjenje), sodelovanje z drugimi kolesarskimi organizacijami doma in v tujini, promocija turnega kolesarstva in osveščanje turnih kolesarjev.


Luka Gratej je zelo lepo predstavil nekaj primerov dobrih praks turnega kolesarstva v Evropi, kjer imajo pod geslom: osveščaj, vzdržuj, spoštuj, vozi, urejena območja za turne kolesarje.


Na koncu je Domen Strle, podpredsednik Mladinske komisije pri PZS, izrazil željo po sodelovanju s KTK, omenil je prizadevanje Mladinske komisije, da bi obdržali članstvo mladih v obdobju pri prehodu iz osnovne v srednjo šolo, ko mnogi prenehajo s hojo v hribe. V sodelovanju s KTK vidijo priložnost, da mlade pritegnejo s turnim kolesarstvom.

Sedanjo KTK je na predlog Predsedstva PZS imenoval Upravni odbor PZS. Ker se KTK namerava preoblikovati v komisijo z zbori je Jože Rovan predlagal, da bi v bodoče KTK volili turno kolesarski vodniki, načelniki turno kolesarskih odsekov in člani KTK. Na koncu je Jože Rovan pokazal nekaj primerov zapisov na spletnih forumih, ki jasno kažejo na dvig kulture turnih kolesarjev v zadnjih letih tako glede načina vožnje kot tudi odnosa do ostalih obiskovalcev gora, ki se bo v bodoče z predstavljenimi smermi razvoja turnega kolesarstva v okviru PZS nedvomno še izboljšal.


Turne kolesarje v okvirih PZS čaka v bodoče še obilo nalog, pa vendar lahko z zadovoljstvom sklenem, da smo v zadnjih treh letih prehodili dolgo pot.


Mojca Starič