Zbor turnih kolesarjev

Udeležba predstavnikov planinskih društev na Zboru turnih kolesarjev PZS

Spoštovani predsedniki planinskih društev!

Ocenjujemo, da tretjina članov planinske organizacije rekreativno kolesari. Planinska društva so prisluhnila novim potrebam članstva, mnoga že organizirajo kolesarske ture in tabore. Kar nekaj je tudi društev, ki so že ustanovila kolesarske odseke. Komisija za turno kolesarstvo je v treh letih delovanja postavila temelje za razvoj turnega kolesarstva v planinskih vrstah. Na komisiji skrbimo za razvoj te dejavnosti, tako šolamo turno kolesarske vodnike, skrbimo za primerno vključevanje in populariziranje te dejavnosti znotraj in zunaj planinske organizacije. V tujini je turno kolesarjenje že uveljavljena aktivnost, zato se povezujemo s predstavniki planinskih zvez drugih alpskih držav, članic CAA. Kot vsaka nova dejavnost tudi turno kolesarstvo potrebuje usmerjanje: priporočila, kako izvajati dejavnost (odnos do drugih obiskovalcev gorskega sveta, varovanje narave itd.), izobraževanje vodniških kadrov, organizacijo delovanja v društvih. Zato smo se na Komisiji za turno kolesarstvo PZS odločili, da se o vsem tem pogovorimo na Zboru turnih kolesarjev. Kot predsednike planinskih društev vas prosimo, da na naš zbor pošljete kot predstavnika planinskega društva nekoga, ki se že ukvarja ali ga zanima turno kolesarstvo. Seveda ste na zboru dobrodošli tudi vsi predsedniki, saj boste tako najlažje spoznali za kakšno dejavnost gre in kako se lotiti njene organizacije v društvih. Prosimo, da nam zaradi organizacijskih razlogov (velikost dvorane, organizacija malice, itd.) sporočite število udeležencev iz vašega društva na enega izmed v glavi pisma navedenih naslovov oz. telefonskih številk.


Zbor turnih kolesarjev bo v soboto 20. novembra 2010 ob 10. uri na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, v Lila dvorani z naslednjim dnevnim redom:

1. Uvodni pozdravni nagovor

2. Turno kolesarstvo kot planinska dejavnost pri nas in v tujini

3. Turno kolesarstvo v okviru PZS

4. Smeri razvoja turnega kolesarstva v prihodnosti

5. Zakonodajne omejitve turnega kolesarstva

6. Razno


Prejmite lep planinski pozdrav!


Komisija za turno kolesarstvo pri UO PZS
Načelnik: Jože Rovan