Usposabljanje za turno kolesarske vodnike

Na usposabljanje se je prijavilo zadostno število kandidatov, da ga bomo lahko izvedli. Ker pa imamo še nekaj prostih mest je rok za prijave podaljšan do vključno 10. junija.Komisija za turno kolesarstvo pri PZS ima v programu dve izobraževanji:

  • program turno kolesarskega vodnik I
  • program turno kolesarskega vodnik II
V letu 2009 objavljamo izobraževanje za turno kolesarskega vodnika I in II. Preizkusna tura bo izvedena v soboto 20. junija 2009 v Polhograjskem hribovju, istega dne bomo izvedli tudi teoretični sprejemni izpit.
Oba osnovna tečaja pa bosta organizirana na Valvazorjevem domu pod Stolom od 2. do 5. julija. 

O vseh podrobnostih in vprašanjih vas bomo obveščali v temi na forumu turno kolesarstvo - http://www.pzs.si/forum/viewtopic.php?p=36286#36286

Razpis celotnih akcij PZS: .pdf (razpis za turno kolesarske vodnike je na strani 24 oziroma 47 v tisku)

Navodilo in prijavnica: .doc

Prijava mora vsebovati:
- fotokopijo osebnega dokumenta
- fotokopijo dokumenta najvišje dosežene stopnje izobrazbe oz. o potrdila o šolanju
- prijavo na tečaj za turno kolesarskega vodnika I oz. II (KTK01-Prijavnica za TKV: pdf odt doc )
- zdravniško potrdilo (KTK02-Zdravniško potrdilo: pdf odt doc )
- lastoročno podpisan pregled opravljenih kolesarskih tur (KTK03-Pregled opravljenih tur: pdf odt doc)
- potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči (oz. fotokopijo veljavnega vozniškega dovoljenja)
- fotokopijo planinske izkaznice s plačano članarino za tekoče leto

Prijavo pošljite na naslov:
Planinska zveza Slovenije, Komisija za turno kolesarstvo, p.p. 214, 1001 Ljubljana

Skrajni rok za prijave je 10. 06. 2009. KTK bo sproti pregledala prispele prijave in kandidatom, ki ustrezajo razpisnim pogojem poslala po pošti račune in program preizkusne ture.

Vabljeni v vrste turno kolesarskih vodnikov!

                                                            Jože Rovan