Skupščina Planinske zveze Slovenije 2023 | sklic

Skupščina Planinske zveze Slovenije bo potekala v soboto, 22. aprila 2023, ob 11. uri, v Kulturnem domu Zgornja Polskava.


V skladu z 28. in 43. členom Statuta Planinske zveze Slovenije in v skladu s sklepi 19. seje Upravnega odbora PZS

sklicujem

SKUPŠČINO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE,

ki bo v soboto, 22. aprila 2023, ob 11. uri,

v Kulturnem domu Zgornja Polskava (Mladinska ulica 12, Zg. Polskava).

 

Predlog dnevnega reda Skupščine PZS:
  1. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika Skupščine PZS
  2. Vsebinsko in finančno poročilo organov PZS za leto 2022
  3. Poročilo Nadzornega odbora PZS za leto 2022
  4. Razprava in potrditev poročil PZS za leto 2022
  5. Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2024
  6. Etični kodeks delovanja v športu
  7. Razno

Skladno s 7. členom Poslovnika o delu Skupščine Planinske zveze Slovenije, na objavljen poziv v predvidenem roku ni prispel noben dodaten predlog za obravnavo na skupščini.

Pred skupščino bo z začetkom ob 9:00 potekala okrogla miza Financiranje vzdrževanja planinskih poti.

Kulturni program pred začetkom skupščine bo organiziralo Planinsko društvo Pohorje Zg. Polskava..

Zaradi lažje organizacije vas prosimo za informativne prijave na info@pzs.si do srede, 19. aprila 2023.

Predsednik Planinske zveze Slovenije
Jože RovanKAKO DO KULTURNEGA DOMA ZGORNJA POLSKAVA?

Opis poti iz smeri Celja/Ljubljane (zahodna Slovenija, Zasavje, Dolenjska, Bela krajina):
Po avtocesti do izvoza Slovenska Bistrica - sever, kjer zapustite avtocesto in nadaljujete proti Slovenski Bistrici. Iz smeri Ptuja se pripeljete po državni cesti Ptuj-Slovenska Bistrica. Na križišču ceste Slovenska Bistrica-Maribor zavijete desno proti Zgornji Polskavi. Nadaljujete skozi Zgornjo Polskavo do križišča pri Pošti (za potokom Polskava), kjer zavijete levo na Mladinsko ulico. Kulturni dom Zgornja Polskava se nahaja v drugi stavbi z desne.

Opis poti iz smeri Maribora:
Po avtocesti do izvoza Fram, kjer zapustite avtocesto in nadaljujete proti Framu. Na križišču ceste Maribor-Slovenska Bistrica zavijete levo proti Slovenski Bistrici. Po nekaj minutah prispete v Zgornjo Polskavo in nadaljujete do križišča pri Pošti, kjer zavijete desno na Mladinsko ulico. Kulturni dom Zgornja Polskava se nahaja v drugi stavbi z desne.

Opis poti iz smeri Koroške:
V Zgornjem Doliču zavijete proti Vitanjam in Slovenskim Konjicam. Nadaljujete do avtocestnega priključka Tepanje in nadaljujete po poti opisani za prihod smeri iz Ljubljane. Iz Slovenskih Konjic lahko nadaljujete tudi po cesti Slovenske Konjice-Maribor, Skozi Slovensko Bistrico do Zgornje Polskave. Nato sledite navodilom za prihod iz smeri Ljubljane.


PARKIRANJE
Parkiranje bo možno na igrišču za kulturnim domom. Dostop je po Ingoličevi ulici. Takoj za kulturnim domom zavijete desno in nadaljujete po ulici vse do osnovne šole, pred katero ponovno zavijete desno na krajšo ulico, ki pripelje do igrišča.