Vabilo na volilni zbor načelnikov odsekov in klubov turnih kolesarjev 2022

V sredo, 16. 3. 2022, ob 17. uri bo na sedežu Planinske zveze Slovenije redni letni volilni Zbor predstavnikov turnih kolesarjev PZS.

Vsem registriranim odsekom in klubom, ki gojijo turno kolesarstvo

Spoštovani!

Komisija za turno kolesarstvo PZS (KTK) promovira turno kolesarstvo kot obliko gibanja v naravnem okolju in gorah. Njene ključne naloge so organizacija skupnih tur, spodbujanje povezovanja turnokolesarskih odsekov znotraj planinskih društev in izvajanje izobraževanj za turnokolesarske vodnike.

 

Turni kolesarji smo v PZS organizirani takole:

-          Člani KTK so registrirani turnokolesarski ali drugi odseki planinskih društev, ki gojijo turno kolesarstvo.

-          KTK vodi načelnik.

-          KTK ima 7 do 10 članski Izvršni odbor.

-          Izvršni odbor imenuje Strokovni odbor in po potrebi druge začasne odbore in delovne skupine.

Kandidate za načelnika in člane Izvršnega odbora predlagajo odseki, ki so člani KTK. Načelnika in člane Izvršnega odbora izvolijo člani KTK (načelnik oz. njegov namestnik) na Zboru načelnikov turnih kolesarjev. Mandat Komisije traja 4 leta.

 Razpis (223,55 Kb)
 Poročilo Komisije za turno kolesarstvo za leto 2021 (568,22 KB)
 Program dela za leto 2022 (216,62 KB)
 Program dela za leto 2023 (178,92 KB)
 Finančni plan za leto 2022 (197,92 KB)
 Pooblastilo (29,00 Kb)