1 % dohodnine za lepše planinske poti

Pri ohranjanju (gorske narave), razvijanju planinskih vrednot in pri vzdrževanju planinske infrastrukture lahko pomagate tudi VI. V dneh iztekajočega se leta, v dneh, ki jih uokvirjajo darovanja vseh vrst, ne pozabimo na planinstvo. Zakonodaja nam omogoča, da do 1 odstotka odmerjene dohodnine namenimo planinstvu! Zbrana sredstva bomo namenili vzdrževanju in obnovi planinskih poti!
Markacija povezuje. Foto: Manca Ogrin
Letos je slovenske hribe in gore obiskalo še veliko ljubiteljev (gorske) narave. Z množičnim obiskom smo pokazali, da so del nacionalne identitete in večni vir navdiha in sprostitve. Kar se pozna tudi na planinski infrastrukturi in številu posredovanj gorskih reševalcev.


 
Dobršen del časa in pozornosti posvečamo ozaveščanju. Neposredno s preventivnimi aktivnostmi in nagovarjanjem javnosti, posredno pa preko usposobljenih strokovnih kadrov, ki pod okriljem planinskih društev in klubov vzgajajo planince, plezalce, turne kolesarje in smučarje v lokalnem okolju.

Markacisti skrbijo za več kot 10.000 km planinskih poti. Zbrana sredstva iz dohodnine namenjamo vzdrževanju in obnovi planinskih poti!

Planinskim potem lahko tudi vi namenite do 1 % odmerjene dohodnine, kar za vas v nobenem primeru ne predstavlja dodatnega stroška. Sredstva so del plačane dohodnine, ki bo sicer širšemu nevladnemu sektorju.Kaj nudi planinstvo? 

Odprtost planinske organizacije do vseh ljubiteljev gora je razlog, da je planinska zveza in veliko planinskih društev pridobilo status organizacije, ki deluje v javnem interesu, zato s(m)o upravičenci do sredstev z naslova dohodnine.

Če želite svoj odstotek dohodnine nameniti planinstvu, to sporočite finančni upravi RS do 31. decembra. Tako bo vaša želja upoštevana že v naslednjem letu. Svojo odločitev sporočite na enega od naslednjih načinov:Hvala vsem, ki boste odstotek svoje dohodnine namenili planinstvu!