Umestitev zapornic na gozdnih cestah na Pokljuki | lokacija na maPZS

Območje Pokljuke je med obiskovalci priljubljeno za preživljanje prostega časa. Številčno je obisk pokljuške planote v porastu, kar predstavlja tudi pritisk na naravno okolje, še zlasti za nekatere vrste in ekosisteme, ki so ranljivi in občutljivi na različne oblike vznemirjanja oziroma na prisotnost človeka. Eden od pristopov za preprečitev ali vsaj omilitev posledic obiskovanja je uveljavitev mirnih območij, umestitev dodatnih zapornic na gozdne ceste na Pokljuki pa je ena izmed aktivnosti projekta VrH Julijcev, in sicer na odsekih, ki potekajo skozi ali v bližini mirnih območij za divjega petelina. Podatki o lokacijah zapornic so vidni tudi na spletnem mestu maPZS in vam lahko pomagajo pri načrtovanju ture.
Umestitev zapornic na gozdnih cestah na Pokljuki | lokacija na maPZS (vir maPZS)
Eden od pristopov za preprečitev ali vsaj omilitev posledic obiskovanja je uveljavitev mirnih območij, kar pa se ob izjemni privlačnosti Pokljuke za izvajanje različnih prostočasnih dejavnosti lahko doseže le z dodatnimi ukrepi umestitve zapornic na gozdnih cestah, ki potekajo skozi ali v neposredni bližini mirnih območij. Tako kot na preostalem območju narodnega parka so tudi mirna območja na Pokljuki določena z Načrtom upravljanja Triglavskega narodnega parka.

Gozdne ceste so grajene gozdne prometnice, ki so prednostno namenjene gospodarjenju z gozdom. Ob nenadzorovani splošni rabi povzročajo eno od neposrednih motenj za vrste in habitatne tipe, pogosto pa je njihova uporaba povezana tudi z nekaterimi ravnanji, ki so v nasprotju s predpisanimi varstvenimi režimi v zvezi s parkiranjem motornih vozil v naravnem okolju, hrupom, odpadki in uničevanjem ter poškodbami vegetacije. Poleg navedenega se z nadgradnjo obstoječega režima uporabe gozdnih prometnic zagotavlja optimalno gospodarjenje z gozdom, ki vključuje tudi čim manjše motnje v uresničevanju funkcij gozda kot ekosistema.


V okviru projekta VrH Julijcev - Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku so septembra na Pokljuki na novo postavili 11 zapornic (foto: arhiv TNP)

V okviru projekta VrH Julijcev - Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020 ter ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija, partner projekta pa je tudi Planinska zveza Slovenije, je bilo v septembru na Pokljuki na novo postavljenih 11 zapornic. Te so v prostor umeščene izključno na tistih odsekih gozdnih cest, kjer bi nenadzorovana splošna raba izničila pomen in namen mirnih območij, pomembnih za občutljive ogrožene vrste, kot je na primer divji petelin.

Zapornice so postavljene na mestih, kjer velja splošna prepoved prometa, izjeme so za lastnike in gospodarjenje z gozdom. Na trasi, kjer poteka Slovenska turnokolesarska pot, je izjema tudi prehod za kolesarje med 15. junijem in 31. oktobrom. 


Zemljevid nameščenih zapornic na območju Pokljuke (vir: TNP)

Podatki o lokacijah zapornic so vidni tudi na spletnem mestu maPZS. Svetujemo, da si planinci in ostali obiskovalci gorskega sveta tudi sicer ogledajo območje načrtovane ture prek maPZS, ki vključuje tudi aktualne informacije o morebitnih zaporah planinskih poti (bodisi zaradi vremenskih ujm, podorov ali drugih razlogov).

   Lokacija zapornic na maPZS se prikaže tako, 
   da po vrsti kliknete:
   1. Filter
   2. Točke na poti
   3. Ostalo
   4. Zapornice
   >>> Pokažejo se vse zapornice v Sloveniji.