RAZPIS | Usposabljanje Turnokolesarski vodnik II v letu 2021

Komisija za turno kolesarstvo pri Planinski zvezi Slovenije razpisuje usposabljanje za turnokolesarskega vodnika II, strokovni delavec v športu 2. stopnje.
Usposabljanje bo izvedeno v treh delih:
 • Preizkusna tura, ki je pogoj za nadaljevanje usposabljanja, 6. 11. 2021 v Ospu.
 • Obvezne vsebine po programu usposabljanja strokovnih delavcev v športu, od 8. do 10. 11. 2021 preko spletne delavnice med 17. in 21. uro.
 • Praktični seminar, ki bo potekal od 12. do 14. 11. 2021 v Rabcu, Hrvaška.

Udeležba za uspešno opravljeno usposabljanje je 100 % na teoretičnih in praktičnih vsebinah. 

Usposabljanje je namenjeno kandidatom, ki bi želeli voditi zahtevnejše, tudi večdnevne kolesarske ture v planinskem okolju v okviru planinskih društev in drugih organizacij, tako v Sloveniji, kot v tujini.

Strokovno usposobljen delavec, ki ima strokovno usposobljenost programa druge stopnje, lahko v skladu s pridobljenimi kompetencami, ki jih določajo programi usposabljanj, sprejeti po tem zakonu, načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe. (4. odst. 49. člena ZŠpo-1)
Program usposabljanja športno treniranje – planinstvo – alpinizem - 2. stopnja, omogoča posamezniku pridobiti kompetence oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge planinstvo – alpinizem s ciljem tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave. 

Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati kandidati za TKV II za udeležbo na usposabljanju, je dobro osnovno in napredno znanje tehnike vožnje kolesa. Preizkusna tura je namenjena preverjanju znanja tehnike vožnje kolesa na zahtevni podlagi. 

V prvem sklopu usposabljanja je pozornost namenjena tehniki vožnje in preventivi v gorskem okolju. 
V drugem delu je poudarek na naprednih vodniških znanjih, kot je vodenje skupine, zahtevnejša orientacija, nudenje prve pomoči, organizacija izletov, učinkovito komuniciranje, ipd. 

Po uspešnem usposabljanju in zaključnem teoretičnem izpitu kandidat pridobi status pripravnika. Za pridobitev naziva turno kolesarski vodnik II v obdobju enega leta pripravnik organizira in izvede izpitno turo.

Pogoji za prijavo na usposabljanje so:
 • Članstvo v planinskem društvu, ki je član Planinske zveze Slovenije (ob prijavi).
 • Naziv Strokovni delavec 1 – športno treniranje – planinstvo-alpinizem, modul turnokolesarski vodnik I z veljavno licenco 2021, vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri ministrstvu. (1. odst. 58. člena Zšpo-1)
 • Vsaj dve leti športno pedagoških izkušenj na področju športne panoge planinstvo-alpinizem, kar kandidat dokazuje s priloženim letnim poročilom vodenih tur v obdobju 1.1.2019 – 31.12.2020  (priloga prijavi).
 • Uspešno opravljena preizkusna tura z minimalno zahtevnostjo S3 in K3 (glej http://ktk.pzs.si, rubrika Ture, Lestvice zahtevnosti).
 • Popolna tehnična oprema turnega kolesarja (gorsko kolo, kolesarske rokavice, čelada, zaščitna očala, nahrbtnik, rešilna folija, komplet prve pomoči, kompas, geografska karta, kolesarski komplet za popravila na terenu, GSM telefon). Ročni GPS sprejemnik ali GSM telefon z GPS sprejemnikom.

Prijava mora vsebovati (dokumente od številke 2 do 5 naložite v spletno prijavo – en PDF dokument):
 1. izpolnjeno spletno prijavnico,
 2. fotokopijo dokumenta najvišje dosežene stopnje izobrazbe oz. potrdila o šolanju,
 3. priloga 3 - priloženi letni poročili vodenih tur v obdobju 1.1.2019 - 31.12.2020 (oddate jih ob registraciji),
 4. priloga 5 - izjavo o zdravstvenem stanju.

Prijave potekajo izključno preko spletnega obrazca, ki je objavljen na naslednji povezavi:
do vključno 2. 11. 2021 (naknadno poslanih prijav ne bomo upoštevali).

KTK bo po zaključku prijav pregledala prispele prijave in kandidatom, ki ustrezajo razpisnim pogojem, poslala po pošti račune in program. Število udeležencev je omejeno na 20, v primeru prevelikega števila kandidatov bodo imeli prednost tisti, ki bodo prej plačali stroške usposabljanja.

Za dodatne informacije pišite na e-naslov turno.kolesarstvo@pzs.si, zadeva: TKV II – ime priimek kandidata, vprašanje.

Cena usposabljanja je 590 €. Znesek poravnate po računu, ki vam ga izstavimo, ko vam potrdimo ustreznost prijave. 

V ceno nista vključena bivanje in prehrana v času usposabljanja.
Cena polpenziona v Rabcu je 30 € na dan. 

V primeru, da kandidat ni uspešen pri preizkusni turi, povrnemo 70 % vplačane kotizacije. 

Odpoved tečaja s strani izvajalca usposabljanja
KTK si pridržuje pravico, da odpove izvedbo tečaja najpozneje pet dni pred začetkom, če je potrebno število prijavljenih premajhno oziroma zaradi drugih objektivnih razlogov. V tem primeru prijavljenim vrnemo celotni vplačani znesek. KTK lahko v primeru slabih vremenskih razmer v dogovoru s prijavljenimi udeleženci spremeni tudi v razpisu navedeno lokacijo ali datum tečaja.

Pomembna opomba:
Zaradi epidemije covid-19 lahko pride do spremembe datumov, o čemer bomo obvestili prijavljene. Za sodelovanje na usposabljanju je obvezen pogoj PCT, kar bomo preverjali ob prihodu na praktično usposabljanje (preizkusna tura v Ospu). Kdor ne bo izpolnjeval pogoja, usposabljanja ne bo mogel nadaljevati. Kotizacija se v tem primeru ne povrne.

Koordinator usposabljanja je Matej Hartman.

Pripravil: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS
Atila Armentano, načelnik KTK PZS

Priloge razpisa:
1. Priloga 5 - izjavo o zdravstvenem stanju.