RAZPIS I Usposabljanje Turno kolesarski vodnik I

Prvi del tečaja bo izveden 5. in 6. junija 2021 v Kočevju in okolici, drugi del pa od 24. junija do 27. junija 2021 na Valvasorjevem domu pod Stolom.
Pogoj za prijavo na usposabljanje je članstvo v Planinski zvezi Slovenije za tekoče leto.

Prijava mora vsebovati (dokumente od številke 2 do 5 naložite v spletno prijavo - en PDF dokument):
1. izpolnjeno spletno prijavnico,
2. fotokopijo dokumenta najvišje dosežene stopnje izobrazbe oz. potrdila o šolanju,
3. priloga 3 - podpisan pregled opravljenih tur,
4. potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči (lahko dokazujete s fotokopijo veljavnega vozniškega dovoljenja)
5. priloga 5 - izjavo o zdravstvenem stanju,

Prijave potekajo izključno preko spletnega obrazca, ki je objavljen na naslednji povezavi: https://forms.gle/EKfPUpCfovtB1yKfA
do vključno 28. 5. 2021 (naknadno poslanih prijav ne bomo upoštevali).

KTK bo sproti pregledala prispele prijave in kandidatom, ki ustrezajo razpisnim pogojem, poslala po pošti račune in program tečaja. Število udeležencev je omejeno na 25, v primeru prevelikega števila kandidatov bodo imeli prednost tisti, ki bodo prej plačali stroške tečaja.

Za dodatne informacije pišite na e-naslov turno.kolesarstvo@pzs.si ali pokličite na tel. 01 434-56-86.

Cena usposabljanja je 420 €. Vanjo so vključeni stroški usposabljanja, prehrane in bivanja v času tečaja. Znesek poravnate po računu, ki vam ga izstavimo, ko vam potrdimo ustreznost prijave.

 Celoten razpis (220,54 Kb)
 Priloga 3 (75,06 Kb)
 Priloga 5 (71,04 Kb)