Strokovni kadri Planinske zveze Slovenije in vpis v razvid

Za uspešen vpis v razvid smo v Navezo vnesli vse strokovne delavce. Skupaj smo pobrali vse obstoječe registre, sezname …, ki obstajajo in so bili dostopni, jih obdelali in vnesli v Navezo. Prosimo, da seznam pregledate, saj so možne napake in odstopanja.

Kot smo že obveščali, se morajo z novim zakonom v športu vsi strokovni delavci v športu vpisati v razvid usposobljenih strokovnih kadrov. Strokovni delavci v športu so definirani v Zakonu o športu - za področja planinstva, turnega kolesarstva, alpinizma in športnega plezanja so kot strokovni kader smatrajo posamezniki z naslednji nazivi:
 • vodniki PZS (vse kategorije in IPV),
 • turnokolesarski vodniki I in II,
 • alpinistični inštruktorji,
 • inštruktorji športnega plezanja in trenerji.

V razvide se NE VPIŠEJO:
 • markacisti in inštruktorji markacisti.
 • varuhi gorske narave in gorski stražarji.
 • alpinisti.
 • športni plezalci in vaditelji športnega plezanja.
 • mentorji planinskih skupin, mladinski voditelji.
 • vaditelji orientacije in traserji.

Za uspešen vpis v razvid smo v Navezo vnesli vse strokovne delavce (seznami narejeni z zbiranjem vseh obstoječih registrov in seznamov). V Navezi smo na društveni ravni vklopili zavihek Usposabljanja in kjer pod podmenijem Strokovni kadri najdete vse strokovne kadre, ki so člani vašega društva. Prosimo, da seznam pregledate, saj so možne napake in odstopanja! Lahko ga izvozite v Excel v kolikor imate večjo količino strokovnih kadrov.

Pri pregledu, prosimo, bodite pozorni na:
 • oseba je lahko pokojna.
 • oseba manjka med strokovnimi kadri (razlog je, da ni bila vpisana zaradi pomanjkljivih podatkov iz preteklosti, napačnih podatkov kot npr. Anton vs. Tonček itd.).
 • napačna usposobljenost.
 • napačni osebni podatki (osebni podatki niso enaki podatkom na osebnem dokumentu, napačen datum rojstva, zatipkani podatki, napačno ime ali priimek ...).
 • podvojene kompetence (dvakrat vpisan za isto usposobljenost npr. VPZS A kategorije).

Podatki >>datum kompetence<<, >> licenca<< in >>registracija<< za vas v tem trenutku niso pomembni in tega tudi ne glejte.Vse napake, nam sporočite izključno na elektronski naslov: strokovni.kadri@pzs.si (v primeru, da boste pošiljali na druge e-naslove, pošta ne bo obdelana)! Pri opisu napake bodite natančni in napišite kateri podatek je napačen in kako bi moral biti. Obvezno napišite za katero društvo javljate napake.

Primer sporočila:

Preverili smo seznam strokovnih kadrov za PD Kamnik in ugotovili naslednje napake, katere prosim odpravite:
 • Kosobrin Planinec je pokojen.
 • Bedanec Lovec ima podvojeno usposobljenost VPZS A (ena se mu briše).
 • Bedanec Lovec manjka mu usposobljenost Inštruktor planinske vzgoje. Usposobljenost od leta 2007.
 • Micka Planinec ima napačno ime in priimek. Pravo je Mojca. Priimek Kekec, ker se je poročila.
 • Pehta Plahutica manjka usposobljenost Gorski stražar. Usposobljenost od leta 1994.V primeru, da ni napake oz., da so vsi podatki ustrezni, nam enako to POTRDITE na na elektronski naslov: strokovni.kadri@pzs.si. Obvezno dopišite za katero društvo potrjujete seznam.

Primer sporočila:
Potrjujemo seznam strokovnih kadrov za Planinsko društvo Kamnik.
Takoj, ko nam boste potrdili seznam vam bomo poslali seznam strokovnih kadrov za vpis v razvid skupaj z navodili. Na MIZŠ smo se namreč dogovorili, da lahko v imenu posameznega strokovnega kadra v kolikor nam to dovoli, vpis v razvid opravi PZS na zbirnem obrazcu vezanem na Planinsko društvo oz. klub.

Rok za pregled, potrditev in javljanje napak: ponedeljek, 25. november 2019 do 24.00 

Po tem datumu bomo sicer podatke še urejali, NE BOMO pa vam poslali seznama za vpis v razvid strokovnih delavcev v športu in bo za to moral poskrbeti vsak sam osebno. Vpis v razvid pa je pomemben za društva predvsem z vidika sofinanciranja programov športa na lokalni ravni. S tem razlogom čim prej poglejte podatke, sporočite napake in potrdite seznam, da vam pošljemo nadaljnja navodila za vpis v razvid.

Spodaj objavljamo shemo v Navezi, kjer najdete podatke strokovnih kadrov. Glejte samo zavihek Strokovni kadri!