Povabilo društvom k sodelovanju pri izvajanju aktivnosti v okviru akcije Slovenija planinari

Povabilo društvom k sodelovanju pri izvajanju aktivnosti v okviru akcije Slovenija planinari in vseslovenskega spodbujanja planinstva, športnega plezanja, planinske orientacije in turnega kolesarstva
Planinska zveza Slovenije vabi društva, ki so njeni člani, k sodelovanju z izvedbo planinskih pohodov, turnokolesarskih tur in športno plezalnih aktivnosti, katerih namen sta širjenje zavesti o pozitivnem pomenu rednega gibanja v naravi ter promocija planinstva, turnega kolesarstva, planinskih orientacijskih tekmovanj in športnega plezanja. Financirale se bodo aktivnosti, ki se bodo izvedle med 1. septembrom in 30. oktobrom 2017.

Planinska zveza bo za sofinanciranje aktivnosti namenila 11.000 €. Planinski množični pohodi bodo sofinancirani okvirno z do 500 €, poleg tega pa bo na določenih dogodkih zagotovljena tudi športna animacija za udeležence na prireditvi, ostale aktivnosti pa bodo sofinancirane do 250 €. Izbor aktivnosti bo izmed prijavljenih opravljen na podlagi predvidenega števila udeležencev, geografsko razpršenost, vključevanje udeležencev, ki sicer niso redno aktivni v društvu, vsebinsko pestrosti in siceršnje redne rekreativne aktivnosti v okviru društva. Prednost pri sofinanciranju bodo imeli dogodki, ki jih organizira več društev skupaj in ki zajemamo področje več občin. Višina sofinanciranja bo poleg zgornjih kriterijev upoštevala tudi število prejetih prijav in razpoložljiva sredstva. Izbor bo opravila v za ta namen imenovana izborna komisija. Vse vključene aktivnosti se bodo tudi dodatno promovirale prek promocijskih kanalov PZS.

Prvi rok za prijave je 17. avgust 2017. Po preteku roka bodo aktivnosti sofinancirane v primeru ostanka sredstev.

Društva morajo do 15. novembra 2017 poslati pisno poročilo na obrazcu, ki ga bodo prejela s sklepom o sofinanciranju, na e-naslov info@pzs.si.

Dodatna vprašanja in prijavo na priloženem obrazcu pošljite na e-naslov info@pzs.si. Za dodatne informacije kontaktirajte Damjana Omerzuja: damjan.omerzu@pzs.si.

Aktivnost sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Fundacija za šport.

Matej Planko,
generalni sekretar PZS
Bojan Rotovnik,
predsednik PZS


Priloga:
 Prijavni obrazec