Turnokolesarski vodnik 1 | usposabljanje - 2. del

Termin: 25. 6. 2020 - 28. 6. 2020
Kraj: Valvasorjev dom pod Stolom
Vrsta dogodka: Usposabljanje
Usposabljanje je namenjeno kandidatom, ki bi želeli voditi kolesarske ture v gorski svet v okviru planinskih društev in drugih organizacij.

Usposabljanje obsega:
  • sprejemni izpit in preizkusno turo;
  • tečaj, teoretični izpit in izpitno turo;
  • seminarsko nalogo in pripravništvo.

Tečaj je sestavljen iz dveh delov:

  • kolesarsko-tehničnega dela (2 dni) in
  • vodniškega dela (4 dni).

V prvem delu tečaja je pozornost namenjena tehniki vožnje in servisiranju kolesa, na preizkusni turi pa preverimo fizične in tehnične sposobnosti kandidatov za nadaljnje vodniško usposabljanje. Izveden bo tudi teoretični sprejemni izpit iz temeljnih planinskih znanj.

V drugem delu tečaja pa je poudarek na vodniških znanjih, kot je vodenje skupine, orientacija, nudenje prve pomoči ipd. Tečaj se zaključi s teoretičnim izpitom in izpitno turo.

Prvi del tečaja bo izveden 6. in 7. junija 2020 v Kočevju in okolici, drugi del pa od 25. junija do 28. junija 2020 na Valvasorjevem domu pod Stolom.

Pogoj za udeležbo na tečaju je popolna tehnična oprema turnega kolesarja (gorsko kolo, kolesarske rokavice, čelada, zaščitna očala, nahrbtnik, rešilna folija, komplet prve pomoči, kompas, geografska karta Stol PZ, kolesarski komplet za popravila na terenu, GSM telefon). Priporočamo tudi ročni GPS sprejemnik ali GSM telefon z GPS sprejemnikom.

Pogoj za udeležbo na drugem delu tečaja je uspešno opravljena preizkusna tura z zahtevnostjo vzpona do V5 in spusta do S4 (glej ktk.pzs.si) in opravljen teoretični sprejemni izpit iz temeljnih planinskih znanj. Vodniki PZS in drugi strokovni kadri PZS, katerih programi vključujejo temeljna planinska znanja, so oproščeni teoretičnega sprejemnega izpita.

Podrobnosti na www.ktk.pzs.si.

Karta