torek, 21. januar 2020
POIŠČI
Vodnik Slovenske turnokolesarske poti
Karta Slovenske turnokolesarske poti
Najdi nas na Facebooku
Zadnje v forumu
Forum
 

Razpisi

Turnokolesarska usposabljanja v organizaciji KTK

Komisija za turno kolesarstvo (KTK) organizira tri vrste usposabljanj:
 - usposabljanje za turnokolesarskega vodnika I (TKV I)
 - usposabljanje za turnokolesarskega vodnika II (TKV II) in
 - licenčno usposabljanje turnokolesarskih vodnikov.

V letu 2019 KTK organizira usposabljanje za TKV I in licenčno usposabljanje za turnokolesarske vodnike.

Usposabljanje za TKV I

Usposabljanje je namenjeno kandidatom, ki bi želeli voditi kolesarske ture v gorski svet v okviru planinskih društev in drugih organizacij. Usposabljanje obsega:
 • sprejemni izpit in preizkusno turo;
 • tečaj, teoretični izpit in izpitno turo;
 • seminarsko nalogo in pripravništvo.

Tečaj je sestavljen iz dveh delov:
 • kolesarsko-tehničnega dela (2 dni) in
 • vodniškega dela (4 dni).

V prvem delu tečaja je pozornost namenjena tehniki vožnje in servisiranju kolesa, na preizkusni turi pa preverimo fizične in tehnične sposobnosti kandidatov za nadaljnje vodniško usposabljanje. Izveden bo tudi teoretični sprejemni izpit iz temeljnih planinskih znanj.
V drugem delu tečaja pa je poudarek na vodniških znanjih, kot je vodenje skupine, orientacija, nudenje prve pomoči ipd. Tečaj se zaključi s teoretičnim izpitom in izpitno turo.
Prvi del tečaja bo izveden 8. in 9. junija 2019 v Kočevju in okolici, drugi del pa od 27. junija do 30. junija 2019 na Valvasorjevem domu pod Stolom.
Pogoj za udeležbo na tečaju je popolna tehnična oprema turnega kolesarja (gorsko kolo, kolesarske rokavice, čelada, zaščitna očala, nahrbtnik, rešilna folija, komplet prve pomoči, kompas, geografska karta Stol PZ, kolesarski komplet za popravila na terenu, GSM telefon). Priporočamo tudi ročni GPS sprejemnik ali GSM telefon z GPS sprejemnikom.
Pogoj za udeležbo na drugem delu tečaja je uspešno opravljena preizkusna tura z zahtevnostjo vzpona do V5 in spusta do S4 (glej http://ktk.pzs.si, rubrika Ture, Lestvice zahtevnosti) in opravljen teoretični sprejemni izpit iz temeljnih planinskih znanj (glej Prilogo). Vodniki PZS in drugi strokovni kadri PZS, katerih programi vključujejo temeljna planinska znanja, so oproščeni teoretičnega sprejemnega izpita.

Opis profila turnokolesarski vodnik I
Turnokolesarski vodnik I je usposobljen za vodenje kolesarskih tur po javnih cestah, gozdnih cestah, poljskih poteh in utrjenih gozdnih vlakah, pri čemer zahtevnost spusta ne sme preseči stopnje S4.
Kandidat mora ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje:
 • splošni pogoji: starost najmanj 18 let, najmanj IV. stopnja šolske izobrazbe, tečaj prve pomoči v obsegu snovi, kot je opisana v učbeniku Planinska šola, članstvo v planinskem društvu ali klubu ki je član PZS, ustrezno zdravstveno stanje;
 • posebni pogoji: uspešno opravljen teoretični sprejemni izpit in preizkusna tura, najmanj 20 samostojnih kolesarskih tur, med katerimi jih vsaj 5 dosega zahtevnost S4.
Za uspešno dokončanje usposabljanja mora biti kandidat prisoten na celotnem programu tečaja in opraviti vse izpite v okviru seminarja. V treh mesecih po zaključku seminarja mora kot TKV pripravnik razpisati izpitno turo po navodilih, ki jih prejme ob zaključku seminarja. Po uspešno izvedeni izpitni turi pod nadzorom mentorja prejme strokovni naziv turno kolesarski vodnik.
Prijava mora vsebovati:
 • fotokopijo osebnega dokumenta;
 • fotokopijo dokumenta najvišje dosežene stopnje izobrazbe oz. potrdila o šolanju;
 • izpolnjeno prijavnico (KTK01-Prijavnica za TKV);
 • zdravniško potrdilo (KTK02-Zdravniško potrdilo);
 • podpisan pregled opravljenih tur (KTK03-Pregled opravljenih tur);
 • potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči (lahko dokazujete s fotokopijo veljavnega vozniškega dovoljenja);fotokopijo planinske izkaznice s plačano članarino za tekoče leto.
Prijavnice najdete na http://ktk.pzs.si, rubrika Vodništvo, Obrazci za vodništvo. Prijavo pošljite na naslov Komisija za turno kolesarstvo, p. p. 214, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: matjaz.serkezi@pzs.si (pod Zadevo obvezno vpišite: Prijava TKV I)
KTK bo sproti pregledala prispele prijave in kandidatom, ki ustrezajo razpisnim pogojem, poslala po pošti račune in program tečaja. Število udeležencev je omejeno na 25, v primeru prevelikega števila kandidatov bodo imeli prednost tisti, ki bodo prej plačali stroške tečaja.
Za dodatne informacije pišite na e-naslov turno.kolesarstvo@pzs.si ali pokličite na tel. 01 434-56-86.
Cena tečaja je 360 € (tečaj je delno sofinanciran v sklopu EU razpisa Usposabljanje strokovnih delavcev v športu) . Znesek poravnate po računu, ki vam ga izstavimo, ko vam potrdimo ustreznost prijave. 


Odpoved tečaja s strani izvajalca usposabljanja
KTK si pridržuje pravico, da odpove izvedbo tečaja najpozneje pet dni pred pričetkom, če je potrebno število prijavljenih premajhno oziroma zaradi drugih objektivnih razlogov. V tem primeru prijavljenim vrnemo celotni vplačani znesek. KTK lahko v primeru slabih vremenskih razmer v dogovoru s prijavljenimi udeleženci spremeni tudi v razpisu navedeno lokacijo ali datum tečaja.

Zdravniško potrdilo
Obrazec zdravniškega potrdila izpolni in izda osebni zdravnik na podlagi zdravstvenega stanja (obrazec KTK02-Zdravniško potrdilo). Potrdilo ne sme biti starejše od treh mesecev.

Priloga - teoretični sprejemni izpit
Teoretični sprejemni izpit obsega temeljna planinska znanja, pomembna za turnega kolesarja. Študijski in izpitni vir je učbenik B. Rotovnik et al.: Planinska šola, Planinska zveza Slovenije, Ljubljana 2005. Izpit je pisen, obsega vprašanja z izbirnimi odgovori, za oceno uspešno je potrebno pravilno odgovoriti na 60 % vprašanj.
Kandidatom priporočamo, da preberejo celoten učbenik, pri pripravi na izpit pa se osredotočijo na poglavja: 1, 2.1, 3.1, 4, 5 in 7 (izpustiti 7.2.5). Izpitno gradivo je objavljeno tudi na http://kolorocnik.ktk.pzs.si.


Obnovitveno usposabljanje TKV I in TKV II

Turnokolesarski vodnik mora po pridobitvi naziva najmanj na vsaka štiri leta (predpis velja od leta 2019 dalje) z udeležbo na obnovitvenem usposabljanju podaljševati licenco za opravljanje strokovnega dela na področju planinstva. Kot vsako leto tudi letos Odbor za usposabljanje pri Komisiji za turno kolesarstvo omogoča turno kolesarskim vodnikom podaljšanje licence za naslednje obdobje.

Usposabljanje bo organizirano v Domu pod Storžičem 7. in 8. septembra 2019.

Cena licenčnega usposabljanja je 110,00€ in pokriva stroške organizacije, predavanj, namestitve in prehrane (polni penzion z vključeno turistično takso).

Za uspešno končan licenčni seminar je potrebna 100 % udeležba pri teoretičnem in praktičnem delu. Prijavnico najdete na spletni strani KTK - obrazec KTK04 - Prijavnica za TKV izpopolnjevanje

Obnovitveno usposabljanje 2019 bo potekalo po programu, usklajenim z novim ZŠp, in predvideva obravnavo vsebin, vključenih v državni akreditirani program usposabljanja strokovnih delavcev v športu. Po novem ZŠp morajo imeti vsi strokovni delavci v športu po prehodnem obdobju izteka panožnih licenc svoje licence usklajene z novim programom. Prav tako bodo na usposabljanju zajete vsebine vodenja enostavnih pohodniških tur v okviru turno kolesarskih izletov.

Rok za prijavo je od objave razpisa na strani KTK PZS do vključno 2.9.2019. Pogoj za izvedbo usposabljanja je minimalno število prijavljenih deset udeležencev. Podrobne informacije o urniku bodo prijavljeni udeleženci dobili po zaključenih prijavah in pred pričetkom usposabljanja.

Za vse dodatne informacije v zvezi z usposabljanjem smo vam na voljo na elektronskem naslovu turno.kolesarstvo@pzs.si.

© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2020
SOCIALNA OMREŽJA
Če ti je vsebina všeč, jo objavi na Twitterju in/ali FaceBook-u.
Planinska zveza Slovenije
mtb.si
Odprimo poti (Urejati - ne prepovedati)