Sprememba članskih popustov za prenočevanje v planinskih kočah

Upravni odbor Planinske zveze Slovenije soglaša s sklepom Zbora gospodarjev o spremembi članskih popustov za prenočevanje. Spremembe so začele veljati s 16. novembrom 2023.
Sprememba članskih popustov za prenočevanje v planinskih kočah


Tokratna sprememba ni posegala v priporočene najvišje cene prenočevanj, pač pa gre za spremembo (znižanje) v članskih popustih in poenotenje za koče I. in II. kategorije.

Preglednica novih priporočenih najvišjih cen prenočevanja in članskih popustov:

 Opombe:

  • Navedene cene so priporočene najvišje cene nočitev.
  • Višina članskega popusta je točno določena in je obvezna.
  • V cene ni vključena uporaba posteljnine.
  • Pozimi se lahko obračuna dodatek za ogrevanje do največ 2,50 €/nočitev.
  • Družinska soba: do 4 ležišča s sanitarijami, umivalnikom in tušem (z omejeno porabo vode).

V kočah III. kategorije so cene prenočevanj oblikovane samostojno. Obvezno pa je upoštevanje 40 % članskega popusta. 

Vse ostale določbe glede cen in popustov za prenočevanje v kočah ostajajo nespremenjene.