Zbor turnih kolesarjev 2019

Komisija za turno kolesarstvo PZS sklicuje Zbor turnih kolesarjev, ki bo v torek, 12. marca 2019, v prostorih PZS v Ljubljani s pričetkom ob 17. uri.
Komisija za turno kolesarstvo PZS na podlagi 3. člena Pravilnika KTK sklicuje

REDNI ZBOR TURNIH KOLESARJEV

ki bo v torek, 12. marca 2019, v prostorih PZS, Ob železnici 30a v Ljubljani s pričetkom ob 17. uri.

Na zbor so vabljeni predstavniki turnokolesarskih odsekov in turnokolesarski vodniki, volilno pravico pa ima po en predstavnik odsekov planinskih društev, članov PZS, ki gojijo turno kolesarstvo.

Za ohranitev članstva v KTK mora odsek vsaj 7 dni pred vsakoletnim zborom oddati organizacijsko in vsebinsko poročilo o delu, pri čemer je minimalna zahteva glede aktivnosti odseka en turnokolesarski izlet (skupna tura odseka) v tekočem letu.
Odseke prosimo, da čim prej pošljejo poročila na predpisanem obrazcu po e-pošti na naslov turno.kolesarstvo@pzs.si.

Predstavnike odsekov, praviloma načelnike oz. njihove namestnike prosimo, da se udeležijo Zbora turnih kolesarjev in s tem prispevajo k boljšim vsebinskim odločitvam in s sklepčnostjo zagotovijo legitimnost odločanja. Predstavniki odsekov morajo imeti s seboj pooblastila odsekov za zastopanje (pripeto, pooblastilo podpiše načelnik odseka ali predsednik društva).

Gradivo (Poročilo o delu KTK 2018 in Program dela 2019) prejmete naknadno pred Zborom.

Če se želite vključiti v razpravo pri kateri od točk dnevnega reda z vprašanjem ali mnenjem, vas prosim, da to pisno sporočite do 4. 3. 2019 na e-naslov turno.kolesarstvo@pzs.si.

Zbor turnih kolesarjev bo z naslednjim dnevnim redom:

DNEVNI RED:
1. Evidentiranje prisotnosti (od 16:45 do 17:00 ure)
2. Izvolitev organov zbora turnih kolesarjev
3. Pregled in potrditev dnevnega reda
4. Pozdravi vabljenih
5. Poročilo verifikacijske komisije
6. Poročilo načelnika KTK o delu komisije med obema zboroma (marec 2018 - marec 2019), razprava o poročilu
7. Predstavitev programa komisije za leto 2019, razprava o programu
8. STKP v enem dnevu - predstavitev glavnega dogodka KTK PZS v letu 2019
9. Organizacija turnokolesarskih taborov - tokrat malo drugače
10. Razno


Lep planinski pozdrav,

Atila Armentano
načelnik IO KTK PZ


Priloge:
Pooblastilo delegatu Zbora turnih kolesarjev  29,50 KB
Poročilo o dejavnosti odseka 2018  74,08 KB
Podatki načelnika za 2019   27,50 KB